Kerstviering 60+

Dit jaar willen we als diaconie graag weer een kerstviering met broodmaaltijd organiseren voor de 60+ van onze PKN gemeente.
We willen dit graag met u vieren op woensdag 13 december om 16.30 uur in het gebouw bij de kerk.
Wij nodigen alle gemeenteleden van 60 jaar en ouder van harte uit om deel te nemen aan deze maaltijd. Dit jaar komt dhr. Jan van der Meer spreken tijdens de viering.
In voorgaande jaren kregen de 70+ van onze gemeente altijd een kerst attentie aan huis.
Door de vele reacties die wij hier op kregen, hebben we dit jaar besloten om dit NIET meer te doen.
Over het algemeen heeft ieder gemeentelid het goed, zo maken wij op uit de reacties. Daarom hebben we besloten dat we het bedrag wat we anders uitgeven aan een kerstattentie dit jaar te doneren aan een goed, lokaal doel.
Het doel wat we hebben gekozen is Stichting Leergeld. Deze stichting werkt lokaal, om kinderen van minder bedeelde ouders deel te kunnen laten nemen aan activiteiten die voor veel kinderen vanzelfsprekend zijn.

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 99 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 260 Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Opgeven voor deze middag kan telefonisch bij één van de diaconie leden of via de opgavestrook die bij u in de brievenbus word gedaan. Deze strook mag u in de brievenbus bij de diaconieleden deponeren of in de collectezak doen of per telefoon opgeven. Mocht iemand vervoer nodig hebben kunt u dit ook aangeven op de opgavestrook of telefonisch. (Dit jaar bellen we niet iedereen persoonlijk)

Opgeven graag vóór 5 december.

Diaconie Protestantse gemeente Surhuizum

Datum: 
woensdag 13 december 2017 - 16.30
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia