Kerkdienst

Dhr. J. van der Wal, Morra
m.m.v. begeleidingsband Foar Jo

Datum: 
zondag 27 januari 2019 - 9.30
Locatie: 
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia