Inwonersbijeenkomst woningbouwplannen Surhuizum

Op woensdag 22 februari nodigt werkgroep wonen Surhuizum een ieder uit voor een tweede inwonersbijeenkomst over de woningbouwplannen in Surhuizum. De inloop zal vanaf 19.30 uur zijn, waarna de avond start om 20.00 uur. De avond vindt plaats in MFC De Delfeart, Bartemerwei 21A.

Op 3 maart 2022 hebben we als werkgroep wonen Surhuizum een eerste inwonersbijeenkomst georganiseerd voor het dorp. Tijdens de avond hebben we als werkgroep het concept-projectplan voor het realiseren van een aantal woningen in het dorp gepresenteerd. Het was een geslaagde avond waarmee we als werkgroep verder konden, en ook zijn gegaan.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is het tijd voor een tweede inwonersbijeenkomst. Behalve de werkgroep wonen zal ook de gemeente Achtkarspelen aanwezig zijn om de huidige stand van zaken toe te lichten. Recent zijn we als werkgroep wonen een traject gestart met de gemeente waarin we samen met de inwoners van Surhuizum plannen willen ontwerpen voor de gewenste woningbouw. De inwonersbijeenkomst kan gezien worden als startpunt van het (participatie)traject dat we het komende jaar gaan doorlopen. Er zijn op dit moment nog geen ontwerpen of schetsen om te presenteren. Dit willen we echt in gezamenlijkheid met de inwoners van Surhuizum gaan doen!

We hopen 22 februari weer op een volle Delfeart met enthousiaste dorpsbewoners.

Freonlike groetnis,
Werkgroep wonen Surhuizum

Datum: 
woensdag 22 februari 2023 - 20.00
Locatie: 
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia