Nieuws

Nijs fan Pleatslik Belang

Wy hawwe in mail krigen mei deryn de folgjende oprop:
“De Friese Milieufederatie (FMF) is bezig met het opstellen van een nieuwe Meerjarenvisie 2021-2024. In deze visie staat haar visie en missie en de acties die ze komende jaren gaat ondernemen om Fryslân nog mooier en duurzamer te maken. Wij zoeken mensen die met ons mee willen denken en willen reflecteren op het nieuwe plan.

Wat zoeken wij:

Sjoerd Kooistra genomineerd voor HEMA design contest 2020

Sjoerd Kooistra is doorgedrongen tot de laatste 10 in de HEMA design contest 2020. Het thema van dit jaar was: Thuis is belangrijker dan ooit. De opdracht van de wedstrijd luidde: ontwerp een oplossing die de tijd die je met dierbaren thuis doorbrengt beter, leuk en makkelijker maakt. Met het ontwerp Pretlicht hoort Sjoerd bij de 10 finalisten. Bij zijn ontwerp hangen aan een snoer van minimaal vijf meter kurken met een led-lampje.

In fin mear as in bears

Al gie er yn Stynsgea nei skoalle ta en wennet er al jierren op it Hearrenfean, dochs soe men fan Kornelis van Dekken sizze kinne dat er yn ieren en sinen in Surhúster is. Hy is yn safolle Surhúster saken belutsen fanút it “Fryske-Haachje” dy’t te meitsjen ha mei kompjûters en kommunikaasje dat er hjir hast net mist wurde kin.

Vakantiekaartjes

De oproep van Grutte Gelf in de editie van voor de vakantie om een kaartje te sturen was niet aan dovemansoren gericht.
Redactiegenoot Djoeke was samen met Joop de eerste die er eentje stuurde en schreef of we al “pûdenfol” binnen hadden gekregen. Dat wast niet het geval maar hierbij ziet u dat er toch dorpsgenoten de moeite hebben genomen iets moois in te sturen!

Nijs fan Pleatslik Belang

Simmer yn Fryslân! Hooplik hat eltsenien in noflike fekânsje hân en wer enerzjy opdien hat foar de kommende tiid. 

Dit jier is ús sekretaris stoppe mei syn wurksumheden. Gewoanwei soenen wy ús tank útsprekke tidens de jiergearkomst. Spitigernôch is dit troch Corona útstelt. Om’t hy fansels net ivich trochgean kin, wolle wy André Barwegen lâns dizze wei tank sizze foar syn ynset! Ek sille wy soargje dat hy in geskikt presintsje oanbean kriget.

Protocol toelating kerkdienst vanaf 30 augustus

Vanaf 30 augustus a.s. willen we graag weer aanvangen met de kerkdiensten met u als gemeente in onze eigen “Doarpstsjerke”.

De eerste dienst is meteen een bijzondere dienst, namelijk de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid van een aantal zittende ambtsdragers.

Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad heeft een team van een aantal gemeenteleden waaronder de koster en een aantal kerkenraadsleden een gebruiksplan opgesteld.

“ASC’75 is belangrijk voor de leefbaarheid in Augustinusga en Surhuizum”

In de rondgang van De Streekkrant langs de vijftien voetbalclubs in het verspreidingsgebied van de krant stond onlangs s.v. ASC’75 in de spotlights. De club speelde het afgelopen en voortijdig afgebroken seizoen in de 5e klasse C. Een seizoen eerder lukte het niet om in de 4e klasse te blijven. In een beslissend duel werd verloren van Ezinge en werd degradatie naar de ‘kelderklasse’ een feit. De doelstelling om in het linker rijtje te eindigen, leek dit jaar zeker haalbaar. De vraag of er meer in had gezeten bleef door de coronacrisis echter onbeantwoord.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia