Brug bij Surhuizum mogelijk toch duiker

De brug van de Miedwei naar de Rysloane bij Surhuizum krijgt mogelijk toch geen vervanging. In plaats daarvan overwegen B en W van Achtkarspelen om de bestaande brug te vervangen door een duiker. ‘Bovengrondse accenten’ moeten dan benadrukken dat ooit sprake was van een brug. Kosten: 60.000 in plaats van 225.000 euro.

De maatregel past binnen een reeks van beoogde bezuinigingen op wegenonderhoud. Overwogen wordt zelfs om de aanleg van nieuwe fietspaden deels of geheel te staken. Dit druist in tegen eerdere ambities van de coalitie.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia