Kerk en kunst staan centraal tijdens Tsjerkepaad 2019

Ook dit jaar staan de deuren van de Doarpstsjerke weer open tijdens Tsjerkepaad. Van 6 juli t/m 14 september is de kerk iedere twee weken op zaterdagmiddag open voor belangstellenden. Het thema dit jaar is ‘Kerk en kunst’. “Preekstoel, orgel en de glas-in-loodramen zijn op zich al ware kunstwerken, hoewel hun eigenlijke betekenis niet ligt in het vertonen van kunst”, aldus ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter van de Stichting Tsjerkepaad. “Bij de preekstoel gaat het om een ondersteuning van wat er vanaf die plaats wordt verteld, het orgel laat muziek klinken tot meerdere glorie van God, de kleurrijke glas-in-loodramen laten ons de bijbelse voorstellingen zien.”

De drie gebrandschilderde ramen in de Doarpstsjerke van Surhuizum zijn bij de herbouw van de kerk in 1734 gemaakt door Ype Staak. Eén van deze ramen werd door het grietmansechtpaar Arent en Anskjen van Haersma geschonken aan de nieuwe kerk. “Dizze kostlike finsters siere oant hjoed de dei ta de tsjerke. Yn hiel Achtkarspelen sil men om ’e nocht sykje nei mear fan sokke seldsume keunstprodukten út de 18de ieu.”, schreef meester Bottema destijds in ‘Ald Surhuzum’.

De preekstoel met klankbord dateert uit de 18de eeuw. Op de hoek van de kuip getorste en omrankte pilasters en op de voorkant de wapens van het grietmansechtpaar Van Haersma. In 1778 werd de gegoten koperen lezenaar aangebracht, deze is eveneens voorzien van het wapen van Van Haersma. Het orgel dateert uit 1920. Dit is gebouwd door Piet van Dam. Het orgel telt in totaal 624 pijpen, waarvan 36 van hout zijn gemaakt, en heeft tien verschillende registers. In 1978 is het orgel gerestaureerd  en is het Aeoline 8 register vervangen door het 56 pijpen tellende Quint 2 2/3 register.

De Doarpstsjerke is open tijdens Tsjerkepaad van 13.30-17.00 uur op zaterdag 6 en 20 juli, 3, 17, 24 en 31 augustus  en op 7 en 14 september.

Meer informatie over de geschiedenis van de kerk en over Surhuizum kunt u vinden op de website Ald Surhuzum; www.aldsurhuzum.nl

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia