Kerkbezoek vanaf zondag 11 oktober

Zoals u vast via de media hebt gehoord, zijn deze week de regels voor het kerkbezoek flink aangescherpt. Op grond van de huidige richtlijnen mogen de kerkdiensten bezocht worden door 30 kerkgangers, exclusief personeel en ambtelijke vertegenwoordiging. Naast de 30 personen in de kerk van Surhuizum, kunnen er ook 30 kerkgangers plaatsnemen in It gebou. Daar zal de dienst via een beeld- en geluidsverbinding te volgen zijn. In totaal komen we daarmee uit op 60 kerkgangers die we een plek kunnen bieden om de kerkdienst bij te wonen. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal kerkgangers dat momenteel de diensten bezoekt. U wordt dus van harte uitgenodigd om ook de komende zondagen naar de kerkdienst te komen.

De hoop is dat een volgend overleg tussen kerkelijke organisaties en  de minister weer meer ruimte gaat bieden voor maatwerk in het toelatingsbeleid bij kerkdiensten. Zodra daarover meer bekend is, zullen wij dat ook op deze website publiceren. Houd dus de website in de gaten!

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia