Nieuws

Fries kampioen in ons dorp!

Nadat vorig jaar Teake Beukema en zijn team 2x achter elkaar Nederlands Kampioen werden met darten, wat overigens dit jaar beide keren helaas niet is gelukt, hebben we nu een Fries Kampioen in huis! Dit keer niet Teake met het darten, maar Cor Beukema die goed zijn pijlen gooide. Op zondag 25 mei jl. stond het “Gesloten Fries” in de Joure op de kalender.

De (onmogelijke) zwemtocht!

Hallo, ik ben Niek Wassink.

Johannes van der Kooi, Jesse van Dijk, Iwan Henstra, Arend Veenstra, Sake Brouwer en ik hadden een idee, een zwaar, vermoeiend en moeilijk idee. We wilden ons opgeven voor 12 uur zwemmen in de Wettervlecke. Dit was 21 juni van 20.00 tot 08.00 uur, voor het goede doel; kankeronderzoek, waar Maarten van der Weijden ook voor zwemt. 

Eindshow Streetdance SVS ‘Boek VS Film’

Ieder jaar organiseert Sport Vereniging Surhuizum met streetdance een eindshow. Dit jaar was het thema Boek vs Film. Alle dansers van SVS deden hieraan mee! Vrijdag 14 juni 2019 vond de show plaats. Na een paar maanden hard trainen waren de dansers en docenten er klaar voor! Er werd geoefend voor moderne dans, streetdance, hiphop en kiddance.

Met mooie verlichting, kleding en versiering kon de eindshow beginnen. 

Nijs fan Pleatslik Belang

Sa’t eltsenien sjen kin sit de rekonstruksje fan de Doarpsstrjitte yn de ôfslútende fase. In grut komplimint foar de wurkgroep Doarpsstrjitte dy’t dêr drok mei dwaande west binne!
De blombakken moatte noch oanfolt wurde mei bloeiende planten. De “hangingbasketgroep” sil der foar soargje dat der binnen koarte tiid moaie planten yn dy bakken by komme. Sy sille ek noch sjen oft de Doarpsstrjitte noch mear opfleure wurde kin. Mar dat nimt noch wat tiid.

Kerk en kunst staan centraal tijdens Tsjerkepaad 2019

Ook dit jaar staan de deuren van de Doarpstsjerke weer open tijdens Tsjerkepaad. Van 6 juli t/m 14 september is de kerk iedere twee weken op zaterdagmiddag open voor belangstellenden. Het thema dit jaar is ‘Kerk en kunst’. “Preekstoel, orgel en de glas-in-loodramen zijn op zich al ware kunstwerken, hoewel hun eigenlijke betekenis niet ligt in het vertonen van kunst”, aldus ds. Gerrit Groeneveld, voorzitter van de Stichting Tsjerkepaad.

Tweede Surhuzum Open Air groot succes

De organisatie van Surhuzum Open Air (SOA) kijkt terug op een zeer geslaagde tweede editie. Afgelopen vrijdag en zaterdag kwamen meer dan 1500 bezoekers naar de Pûs in Surhuizum om aanwezig te zijn bij het optreden van in totaal 10 rock- en metalbands. Net als vorig jaar waren zowel het weer als ook de sfeer fantastisch. “De aanwezige ordedienst en EHBO hebben eigenlijk de hele avond met de handen in hun zakken gestaan”, aldus SOA-voorzitter Otto Veenstra. “Gezien het vlekkeloze verloop en de vele positieve reacties zal SOA in 2020 zeker een vervolg krijgen.

Nijs fan it Pleatslik Belang

Wy binne as bestjoer hiel bliid om jim te fertellen dat Klaas Pool fan it Noard lid wurden is fan ús bestjoer. Fan herten wolkom! We sykje noch in ponghâlder. Minsken dy’t graach lid wurde wolle fan Pleatslik Belang kinne dit oanjaan troch in mail te stjoeren nei it mailadres fan it sekretariaat: pbsurhuizum@gmail.com. Jim krije dan in presintsje as wolkom.

Wy binne drok dwaande om foar elkoar te krijen dat der ein fan dit jier dochs noch in toanieljûn holden wurde kin. Wy hoopje dat it lûkt en oars wurdt it kommend jier.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia