Ledegearkomste Pleatslik Belang

Bêste Surhústers,

Útnoeging ledegearkomste / Uitnodiging ledenvergadering

Pleatslik Belang organisearret moandei 17 april har jierlikse ledegearkomste. De ynrin is om 19.30 oere en we begjinne om 20.00 oere.

Datum: 17 april 2023
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Pannekoekhûs Landzicht, It Sûd 13 Surhuzum

Wy hoopje op in moaie opkomst en wy sjogge jo graach op de ledegearkomste.

Freonlike groetnis,
Pleatslik Belang

Datum: 
maandag 17 april 2023 - 20.00
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia