Kerkdienst

Ds. W. Veltman, Reitsum

Fryske Tsjinst, m.m.v. begeleidingsband "Foar Jo"

Datum: 
zondag 4 februari 2024 - 9.30
Locatie: 
surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia