Better let as net

In de vorige Grutte Gelf heeft de redactie een artikel gepubliceerd over de verbouw van een deel van ons dorpshuis De Delfeart. Dat artikel is waarschijnlijk geschreven na het verschijnen van een bericht in de Leeuwarder Courant. Het is fijn dat de redactie van de Grutte Gelf zo actief is. Eigenlijk hadden wij vanuit het dorpshuis zelf een nieuwsbericht moeten schrijven over de ontwikkelingen in MFC De Delfeart. Wellicht wat laat, maar hierbij ons nieuwsbericht: Better let as net.

MFC Delfeart
Het doel van dorpshuis De Delfeart en jeugdhonk Us Stek is samen werken aan het verbinden, aan contact, ontmoeten, met en tussen de generaties. Er is ruimte voor iedereen;  iedereen kan en mag meedoen. Dat is wat wij samen met de andere organisaties in ons dorp willen bereiken.
In 2017 is de foyer van het dorpshuis helemaal opgeknapt met de inzet van veel vrijwilligers en in samenwerking met andere organisaties in ons dorp. Het heeft geleid tot veel meer activiteiten in het dorpshuis voor veel verschillende inwoners van Surhuizum; Oktoberfest, Carnaval, oliebollenmix volleybal toernooi, knutsel groepen, dorpsbibliotheek, ouderen ochtenden, darttoernooien, kaartavonden, pubquiz, dorpscafé’s, familie feesten. Het dorpshuis is vaak uitvalbasis voor evenementen.

Jeudhonk Us Stek is onderdeel van MFC De Delfeart. Een groep enthousiaste ouders heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen het jeugdhonk weer nieuw leven in te blazen en activiteiten te gaan organiseren voor in eerste instantie de jeugd van 4 tot 13 jaar. Daarnaast organiseert deze groep ouders activiteiten met en voor de jeugd bij de dorps evenementen. 
Wij merken dat er steeds meer kinderen deelnemen aan de activiteiten. Ongeveer 4  jaar geleden, bij de herstart, waren er rond de 10 kinderen aanwezig. Buiten coronatijd zijn er steeds zo’n 25 á 30 kinderen. De activiteiten worden ook gevarieerder en zijn echt toegespitst op leeftijd en interesse. Dit is een enorme impuls voor de leefbaarheid van de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar! Ze zoeken elkaar frequent op, met als doel met elkaar te spelen, te gamen of gewoon te chillen. 
Het bestuur krijgt veel positieve feedback van zowel de ouders als de kinderen zelf. Dit geeft veel voldoening en motiveert het bestuur van Us Stek dit verder vorm te geven! De meeste activiteiten vinden plaats in het jeugdhonk zelf. Soms wijken we uit naar het dorpshuis of de aangrenzende sportzaal. We hebben een goede en constructieve samenwerking met andere verenigingen, het dorpshuis en de school in het dorp.

Better let as net

In de vorige Grutte Gelf heeft de redactie een artikel gepubliceerd over de verbouw van een deel van ons dorpshuis De Delfeart. Dat artikel is waarschijnlijk geschreven na het verschijnen van een bericht in de Leeuwarder Courant. Het is fijn dat de redactie van de Grutte Gelf zo actief is. Eigenlijk hadden wij vanuit het dorpshuis zelf een nieuwsbericht moeten schrijven over de ontwikkelingen in MFC De Delfeart. Wellicht wat laat, maar hierbij ons nieuwsbericht: Better let as net.

MFC Delfeart
Het doel van dorpshuis De Delfeart en jeugdhonk Us Stek is samen werken aan het verbinden, aan contact, ontmoeten, met en tussen de generaties. Er is ruimte voor iedereen;  iedereen kan en mag meedoen. Dat is wat wij samen met de andere organisaties in ons dorp willen bereiken.
In 2017 is de foyer van het dorpshuis helemaal opgeknapt met de inzet van veel vrijwilligers en in samenwerking met andere organisaties in ons dorp. Het heeft geleid tot veel meer activiteiten in het dorpshuis voor veel verschillende inwoners van Surhuizum; Oktoberfest, Carnaval, oliebollenmix volleybal toernooi, knutsel groepen, dorpsbibliotheek, ouderen ochtenden, darttoernooien, kaartavonden, pubquiz, dorpscafé’s, familie feesten. Het dorpshuis is vaak uitvalbasis voor evenementen.

Jeudhonk Us Stek is onderdeel van MFC De Delfeart. Een groep enthousiaste ouders heeft een aantal jaren geleden het initiatief genomen het jeugdhonk weer nieuw leven in te blazen en activiteiten te gaan organiseren voor in eerste instantie de jeugd van 4 tot 13 jaar. Daarnaast organiseert deze groep ouders activiteiten met en voor de jeugd bij de dorps evenementen. 
Wij merken dat er steeds meer kinderen deelnemen aan de activiteiten. Ongeveer 4  jaar geleden, bij de herstart, waren er rond de 10 kinderen aanwezig. Buiten coronatijd zijn er steeds zo’n 25 á 30 kinderen. De activiteiten worden ook gevarieerder en zijn echt toegespitst op leeftijd en interesse. Dit is een enorme impuls voor de leefbaarheid van de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar! Ze zoeken elkaar frequent op, met als doel met elkaar te spelen, te gamen of gewoon te chillen. 
Het bestuur krijgt veel positieve feedback van zowel de ouders als de kinderen zelf. Dit geeft veel voldoening en motiveert het bestuur van Us Stek dit verder vorm te geven! De meeste activiteiten vinden plaats in het jeugdhonk zelf. Soms wijken we uit naar het dorpshuis of de aangrenzende sportzaal. We hebben een goede en constructieve samenwerking met andere verenigingen, het dorpshuis en de school in het dorp.

Lees het hele artikel in de Grutte Gelf.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia