Enquête naar ervaringen met Jobinder

Voor heel veel mensen is Jobinder een ver van mijn bed show tot zelfstandig reizen moeilijk wordt. Dan dient er een pakket vanuit de gemeenten klaar te staan om mensen toch mobiliteit te bieden en daarmee de regio leefbaar te houden.

Op dit moment maakt Jobinder een belangrijk onderdeel uit van dat pakket. Maar is het het juiste onderdeel, wat verwachten mensen van de gemeenten op dit vlak?

Vandaar deze zeer brede enquête naar iedereen die in ons gebied woont. Want er komt voor iedereen wellicht een moment dat men het zelf of een naaste nodig heeft.

Als u kans ziet de enquête in te vullen dan zou dat enorm helpen bij het eventueel verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening die Jobinder aanbiedt.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia