Niet juf, maar leerlingen geven gymles aan de kleintjes

De Johannes Looijengaskoalle is sinds dinsdag 24 januari zes leerkrachten rijker. Het zijn kinderen uit groep 7 en 8. Zij kregen de afgelopen weken een mini-opleiding om te leren hoe ze moeten lesgeven. Iedere maandag doen ze met de leerlingen van groep 1-4 buiten spelletjes.

De leerlingen rondden dinsdag hun opleiding af en kregen een certificaat. De lesmethode is een idee van juf Rianne Poortinga. Zij zag als pabo-studente dat kinderen zich verveelden op het plein en niet genoeg bewogen. In samenwerking met gemeente Achtkarspelen ontstond de mini-opleiding voor de oudste kinderen van de school.

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia