Nieuws

Nijs fan Pleatslik Belang

Subsydzjes 
Pleatslik Belang is op dit stuit dwaande om te ynventarisearjen wat de mooglikheden binne oangeande subsydzjes. Sa binne der koartlyn twa ideeën yntsjinne by de provinsje fia it programma Stim fan Fryslân. Dit is in platfoarm bedoelt om Friezen mear belutsen wêze te litten by de provinsje. Op it online platfoarm Stim fan Fryslân hat Pleatslik Belang twa ideeën yntsjinne. It earste idee wat wy yntsjinne hawwe is in plakette mei in Fryske tekst oer de Balkespringer dy ’t yn oerlis mei de PKN tsjerke oan it stek fan de tsjerke hongen wurde sil.

Koninklijke Onderscheidingen voor Griet Algra-de Vries en Jelle de Vries

Vandaag werden in de gemeente Achtkarspelen vier mensen verrast met een lintje. Wat niet vaak gebeurt, maar nu het geval was: er waren een broer en een zus die tegelijk tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd. Het ging hierbij om Griet Algra-de Vries, die was voorgedragen voor haar maatschappelijke inspanningen op verschillend gebied en het jarenlange mantelzorger zijn voor haar man Hylke Algra, en haar broer Jelle de Vries.

We dogge it gewoan

Bovenstaande titel is het motto van de buurvrouwen Daisy de Boer en Sanne Douwes. Twee enthousiaste onderneemsters uit Surhuizum die met behulp van familie vanuit de garage begonnen met verkoop van kinderspeelgoed via een webshop. Dat dit een succesformule was bleek al snel toen mem het naaien van de goed verkochte artikelen niet meer kon bijbenen. Ze kwamen toen in contact met de MOA dat een volledig verzorgd naaiatelier heeft. Al snel werd de productie verhoogd en ging de afzet nog sneller dan voorheen.

Nieuws van de JLS

Cameratoezicht
Op onze school de JLS hebben we sinds een aantal weken cameratoezicht. De gemeente heeft besloten om gefaseerd alle scholen te voorzien van camera’s. We zijn hier erg blij mee en hopen hiermee de overlast en vernielingen sterk terug te dringen.

Surhuizum en Jumbo Surhuisterveen helpen Oekraïne

Kunt u iets missen... in de Oekraïne kunnen ze uw hulp hard gebruiken!

  • Geblikte soep
  • Pasta en saus
  • Vlees/vis / groente in blik
  • Energie / repen / broodvervangers
  • Hygiëne artikelen (o.a. pampers, wc papier, tandpasta ed.)
  • Water en houdbare melk
  • Thee / oploskoffie
  • Of iets anders dat houdbaar is en eenvoudig te eten...

Zaterdag 23 april kunt u in de Jumbo in Surhuisterveen uw spullen achterlaten.

Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhústers, 

Útnoeging ledegearkomste / Uitnodiging ledenvergadering
It mei wer: byinoar komme. Pleatslik Belang organisearret tiisdei 10 maaie har (gewoanlik) jierlikse ledegearkomste, mei as sprekker wykagint Hindrik de Haan. De ynrin is om 19.30 oere en we begjinne om 20.00 oere.

Datum: 10 maaie 2022
Tiid: 20.00 oere (ynrin fanôf 19.30 oere)
Lokaasje: Pannekoekhûs Landzicht, It Sûd 13 Surhuzum

Tariedingswurk Skieding gean troch

Het is alweer een tijd geleden dat u voor het laatst iets van ons gehoord heeft. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Skieding (N358). De eerste fase van de werkzaamheden is in 2019 afgerond. Een deel van de Skieding kreeg stil asfalt en we pasten de markering aan volgens de landelijke richtlijnen. De weg kreeg onderbroken strepen aan de zijkanten en dubbele strepen in het midden. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de tweede fase van het project.
 

Een koperen goot langs de toren van Surhuizum?

Niet doen, zegt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Een koperen goot om de toren van Surhuizum te beschermen tegen vocht? Slecht plan, vindt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), zo meldt de Leeuwarder Courant.
Volgens de RCE is onduidelijk welk probleem de geplande hemelwaterafvoer precies verhelpt. Dat staat in een recent advies aan B en W van Achtkarspelen.
De gemeente wil al langer een goot aanleggen langs de voet van de stenen spits. Dit moet voorkomen dat de toren verder afbrokkelt door vochtinslag.

Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhústers, 

De pandemie is noch mar krekt foarby en it liket wol as kin de tredde wrâldkriich elts momint begjinne. Wy binne bliid dat wy ús as Pleatslik Belang net mei dit soart saken dwaande hoege te hâlden. Wy binne ek bliid dat de corona-maatregels no wer fuort binne en wy sjogge wer út nei de kommende tiid wêr’t wy elkoar hooplik wer mear sjen kinne by ferskate aktiviteiten.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia