Nieuws

Samen vooruit: Bouw mee aan de toekomst van onze dorpen!

Sinds een paar jaar komen Pleatslik Belang Surhuzum en Doarpsbelang Stynsgea regelmatig bijeen om te praten over wat er in onze dorpen speelt. Naast dat we ongeveer evenveel inwoners tellen hebben we ook veel gemeen met elkaar. Behalve het bespreken van alledaagse zaken denken we dan ook vaak na over de toekomst - wat die ons wel of misschien wel juist niet kan brengen.

Denk mee over de toekomst van het verkeer in Surhuzum

Bent u ontevreden over het huidige Openbaar Vervoer in onze gemeente en vindt u bijvoorbeeld dat het tijd wordt voor een snelle buslijn langs de provinciale wegen? Of vindt u het juist belangrijk dat kleine dorpen gebruik kunnen blijven maken van het Openbaar Vervoer en dat de bestaande buslijnen behouden moeten blijven? Dan is dit een belangrijk moment om uw stem te laten horen en dit aan te geven in de enquête van de gemeente Achtkarspelen.

Verbouwing en renovatie van It Gebou

Het verenigingsgebouw aan “It Langpaed” is ontworpen in 1928 door architect J.C. Velting, is geinspireerd op de Amsterdamse school.
Het voorste gedeelte is monumentaal, hieraan mag niets gedaan worden.
De zaal werd in 1956 aan de achterzijde uitgebreid met een podiumgedeelte en een keuken en toilet. Nadien is het gebouw andermaal uitgebreid (zijgevel).
Deze gedeeltes vallen buiten bescherming van het rijks bevoegdheid.

Derde plaats voor Popkoor Akkoord tijdens zangconcours in Joure

Zaterdag 13 mei organiseerde de Bond van Zangkoren in Friesland, de BZF, haar jaarlijkse zangconcours in de Oerdracht in Joure. Dit jaar was de opzet van het zangconcours iets gewijzigd. Deze ‘nieuwe stijl’ betekende dat het concours losser en gemakkelijker van opzet is. Plezier in het zingen staat voorop! Een tiental koren presenteerden deze dag de door hun ingestudeerde nummers aan jury en publiek. Na de lunchpauze was het de beurt aan Popkoor Akkoord. Het inzingnummer van het koord was Avond.

Surhuzum Open Air pakt weer groots uit op 30 juni en 1 juli

Na het succes van de eerste 3 edities van SOA en de vele positieve reacties tijdens en na deze edities is duidelijk geworden dat een echt ouderwets rock- en metalfestival in de regio duidelijk in een behoefte voorziet. Na het doorslaande succes van vorig jaar wordt de vrijdagavond weer een echte Classic Rock Night die ook geschikt is voor mensen voor wie hardrock en metal net een stapje te ver is. Met het contracteren van Exile haalt de organisatie één van de beste Rolling Stones tribute bands in huis. Exile is bekend van het SBS programma The Tribute, Battle of the Bands.

Werken met mens en dier bij zorgboerderij ‘Mei Elkoar’

Zorgboerderij ‘Mei Elkoar’ aan de Pûsterwei 10 Surhuizum, is een kleinschalige zorgboerderij met dagbesteding voor jongvolwassenen met een begeleidingsvraag of afstand tot de arbeidsmarkt (verstandelijke beperking of psychische problemen) vanaf 18 jaar.

Aan het roer staan Petra de Vries en Andries Kamminga die vanuit de passie voor het werken met mens en dier de zorgboerderij hebben opgezet.

Opening schoonheidssalon 'Hier bij Marion'

Op maandag 1 mei opende de 28-jarige Marion Curfs haar schoonheidssalon ‘Hier bij Marion’ op de Treaskes 14 in Surhuizum. Zij nodigde Grutte Gelf uit om te komen kennismaken. Marion woont met haar man Lars en zoontje Sem sinds oktober 2020 in Surhuizum, eerst woonden zij in Ureterp. Inmiddels zit ze in het bestuur van de buurtvereniging en ook in de kerk is ze actief.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia