Nieuws

Provincie wil geen fietstunnel bij Surhuizum

De provincie stelt geen geld beschikbaar voor een fietstunnel bij Surhuizum. De plaatselijke actiegroep 'Tunnelvariant, veiligheid garant' had gevraagd om een tunnel onder de provinciale Uterwei (N358) door. Voor schoolkinderen die van en naar de Surhuizumer Mieden fietsen, zou dat een veilige oversteek zijn. Veel kinderen worden nu met de auto naar school gebracht, omdat het te gevaarlijk is om de Uterwei over te steken.

Tunnelvariant, veiligheid garant!

Wij roepen iedereen op om op dinsdag 30 juni naar "de Delfeart" (vanaf 19.00 uur) te komen om de provincie Fryslân duidelijk te maken dat Surhuizum VOOR de aanleg van een fietstunnel is.

Dan vindt een inloopbijeenkomst plaats over de Uterwei (N358). In het definitieve ontwerp is tot nu toe geen aandacht geschonken aan een fietstunnel, vooral vanwege het kostenaspect.

Ons doel is een fietstunnel toe te voegen aan het plan, omdat dit de beste oplossing is voor alle betrokkenen.

Waarom een fietstunnel? Omdat...

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia