Nieuws

Eerste kerkcafé geslaagd!

Op 1 mei hadden wij als evangelisatiecommissie van de PKN Surhuizum voor de eerste keer het Kerkcafé “geopend”... Best wel spannend, omdat we natuurlijk niet wisten of er genoeg belangstelling voor was. Langzaam druppelden de mensen binnen en mochten we tenslotte met zo’n 20 mensen gezellig koffiedrinken. Hierna fanatiek gesjoeld en “gekeest” onder het genot van een drankje en een hapje.
Kortom het was erg gezellig en volgens de aanwezigen zeker voor herhaling vatbaar!

Nijs fan Pleatslik Belang

Op tiisdei 10 maaie fûn de ledegearkomste fan Pleatslik Belang plak yn Pannenkoekenhuis Landzicht. Nei trije jier koene wy wer in kear byinoar komme. Hoewol ’t wy in wat gruttere opkomst ferwachte hiene, binne wy wiis mei de ynbring dy ’t wy krigen hawwe en dêrfoar wolle wy de oanwêzigen hertlik tankje. 

Hjirûnder lêze jo wa 't der dit jier dik fertsjinne yn it sintsje set waard.

Stem op plaquette Balkespringer

Surhuizum (Plaatselijk Belang) heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Stim fan Fryslân van de provincie. Veel mensen hebben aangegeven dat ze het mooi zouden vinden als er een plaquette met informatie over de balkenspringer bij het standbeeld wordt geplaatst. De drie ideeën met de meeste stemmen winnen. 

Wij willen iedereen uit Surhuizum vragen om op ons idee te stemmen.

Nijs fan Pleatslik Belang

Subsydzjes 
Pleatslik Belang is op dit stuit dwaande om te ynventarisearjen wat de mooglikheden binne oangeande subsydzjes. Sa binne der koartlyn twa ideeën yntsjinne by de provinsje fia it programma Stim fan Fryslân. Dit is in platfoarm bedoelt om Friezen mear belutsen wêze te litten by de provinsje. Op it online platfoarm Stim fan Fryslân hat Pleatslik Belang twa ideeën yntsjinne. It earste idee wat wy yntsjinne hawwe is in plakette mei in Fryske tekst oer de Balkespringer dy ’t yn oerlis mei de PKN tsjerke oan it stek fan de tsjerke hongen wurde sil.

Koninklijke Onderscheidingen voor Griet Algra-de Vries en Jelle de Vries

Vandaag werden in de gemeente Achtkarspelen vier mensen verrast met een lintje. Wat niet vaak gebeurt, maar nu het geval was: er waren een broer en een zus die tegelijk tot lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd. Het ging hierbij om Griet Algra-de Vries, die was voorgedragen voor haar maatschappelijke inspanningen op verschillend gebied en het jarenlange mantelzorger zijn voor haar man Hylke Algra, en haar broer Jelle de Vries.

We dogge it gewoan

Bovenstaande titel is het motto van de buurvrouwen Daisy de Boer en Sanne Douwes. Twee enthousiaste onderneemsters uit Surhuizum die met behulp van familie vanuit de garage begonnen met verkoop van kinderspeelgoed via een webshop. Dat dit een succesformule was bleek al snel toen mem het naaien van de goed verkochte artikelen niet meer kon bijbenen. Ze kwamen toen in contact met de MOA dat een volledig verzorgd naaiatelier heeft. Al snel werd de productie verhoogd en ging de afzet nog sneller dan voorheen.

Nieuws van de JLS

Cameratoezicht
Op onze school de JLS hebben we sinds een aantal weken cameratoezicht. De gemeente heeft besloten om gefaseerd alle scholen te voorzien van camera’s. We zijn hier erg blij mee en hopen hiermee de overlast en vernielingen sterk terug te dringen.

Surhuizum en Jumbo Surhuisterveen helpen Oekraïne

Kunt u iets missen... in de Oekraïne kunnen ze uw hulp hard gebruiken!

  • Geblikte soep
  • Pasta en saus
  • Vlees/vis / groente in blik
  • Energie / repen / broodvervangers
  • Hygiëne artikelen (o.a. pampers, wc papier, tandpasta ed.)
  • Water en houdbare melk
  • Thee / oploskoffie
  • Of iets anders dat houdbaar is en eenvoudig te eten...

Zaterdag 23 april kunt u in de Jumbo in Surhuisterveen uw spullen achterlaten.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia