Nieuws

Nieuws van de JLS

Cameratoezicht
Op onze school de JLS hebben we sinds een aantal weken cameratoezicht. De gemeente heeft besloten om gefaseerd alle scholen te voorzien van camera’s. We zijn hier erg blij mee en hopen hiermee de overlast en vernielingen sterk terug te dringen.

Surhuizum en Jumbo Surhuisterveen helpen Oekraïne

Kunt u iets missen... in de Oekraïne kunnen ze uw hulp hard gebruiken!

  • Geblikte soep
  • Pasta en saus
  • Vlees/vis / groente in blik
  • Energie / repen / broodvervangers
  • Hygiëne artikelen (o.a. pampers, wc papier, tandpasta ed.)
  • Water en houdbare melk
  • Thee / oploskoffie
  • Of iets anders dat houdbaar is en eenvoudig te eten...

Zaterdag 23 april kunt u in de Jumbo in Surhuisterveen uw spullen achterlaten.

Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhústers, 

Útnoeging ledegearkomste / Uitnodiging ledenvergadering
It mei wer: byinoar komme. Pleatslik Belang organisearret tiisdei 10 maaie har (gewoanlik) jierlikse ledegearkomste, mei as sprekker wykagint Hindrik de Haan. De ynrin is om 19.30 oere en we begjinne om 20.00 oere.

Datum: 10 maaie 2022
Tiid: 20.00 oere (ynrin fanôf 19.30 oere)
Lokaasje: Pannekoekhûs Landzicht, It Sûd 13 Surhuzum

Tariedingswurk Skieding gean troch

Het is alweer een tijd geleden dat u voor het laatst iets van ons gehoord heeft. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Skieding (N358). De eerste fase van de werkzaamheden is in 2019 afgerond. Een deel van de Skieding kreeg stil asfalt en we pasten de markering aan volgens de landelijke richtlijnen. De weg kreeg onderbroken strepen aan de zijkanten en dubbele strepen in het midden. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de tweede fase van het project.
 

Een koperen goot langs de toren van Surhuizum?

Niet doen, zegt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Een koperen goot om de toren van Surhuizum te beschermen tegen vocht? Slecht plan, vindt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), zo meldt de Leeuwarder Courant.
Volgens de RCE is onduidelijk welk probleem de geplande hemelwaterafvoer precies verhelpt. Dat staat in een recent advies aan B en W van Achtkarspelen.
De gemeente wil al langer een goot aanleggen langs de voet van de stenen spits. Dit moet voorkomen dat de toren verder afbrokkelt door vochtinslag.

Nijs fan Pleatslik Belang

Bêste Surhústers, 

De pandemie is noch mar krekt foarby en it liket wol as kin de tredde wrâldkriich elts momint begjinne. Wy binne bliid dat wy ús as Pleatslik Belang net mei dit soart saken dwaande hoege te hâlden. Wy binne ek bliid dat de corona-maatregels no wer fuort binne en wy sjogge wer út nei de kommende tiid wêr’t wy elkoar hooplik wer mear sjen kinne by ferskate aktiviteiten.

Oproep hulpgoederen Oekraïne

Aanstaande zaterdag vertrekt er vanuit Surhuizum een transport naar Kraggenburg met hulpgoederen voor Oekraïne.

Er wordt gevraagd om levensmiddelen. Denk hierbij aan ingeblikt vlees, rijst, pasta, macaroni en flessen water. Broodbeleg zoals jam en pasta, dus alles wat lang houdbaar is. Medicijnen zols verband en pleisters. Handdoeken. Babyvoeding, pampers en talkpoeder. En dekens en slaapzakken.

De spullen kunnen vandaag en vrijdag ingeleverd worden bij het kerkgebouw (It Gebouw) in Surhuizum.

Contactpersoon van deze actie is mevrouw I. de Vries.

We starten weer met de kinderkerk en het clubwerk!

Zondag 27 februari starten we weer met de kinderkerk.
Ook is er weer kinderoppas.
Op de volgende tijdstippen zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom in It Gebou:

27 februari       9.30 uur
   6 maart            9.30 uur
13 maart        10.00 uur
20 maart           9.30 uur
27 maart           9.30 uur

We sluiten elke zondag gezamenlijk af in de Doarpstsjerke.

Tot ziens!

Team kinderwerk

 

Het clubwerk gaat weer beginnen vanaf zondag 27 februari!

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia