Nieuws

Bloembollen geplant in Surhuizum

Woensdag 10 november hebben de leerlingen van groep 2 tot en met 6 van de JLS bloembollen geplant in Surhuizum. Deze bloembollen had het Plaatselijk Belang ontvangen van de gemeente Achtkarspelen, om het dorp in het voorjaar mee op te vrolijken en de biodiversiteit te stimuleren. 

De middag startte met een gastles van Yvonne de Beer, waarin de leerlingen hebben geleerd over bijen, waarom ze zo nuttig zijn voor de biodiversiteit en hoe we de bij kunnen helpen. Ook hebben ze een echte hommel bestudeerd!

Sjoerd Kooistra genomineerd voor de Vredeman de Vriesprijs

Ontwerper Sjoerd Kooistra maakt kans op de Vredeman De Vries Vormgevingsprijs 2021. Kooistra is met zijn ontwerp van een huisstijl voor de Fryske Brouwerij Bûsdoek  één van de zes genomineerden.

De Friese identiteit vormt de basis van het ontwerp van Bûsdoek. Dat levert een huisstijl met een bijzonder imago op. Aan de basis van het ontwerp staat een karakteristieke, eigenzinnige en originele letter. De naam Bûsdoek refereert aan de eerste productie van het bier waarbij een zakdoek als zeef werd gebruikt. De Friese identiteit wordt versterkt door het gebruik van de Friese taal.

Herfst-/Halloweenactiviteit Bonhommestrjitte

Geen spelweek, weinig activiteiten, is er toch een mogelijkheid om samen wat te doen?
Met dit idee liep iemand al een tijdje rond.
Tijdens de BBQ van de buurt gooit ze een balletje op.
En of er animo voor is... ja goed idee, leuk, moeten we doen.
Met 3 buurvrouwen steken ze de hoofden bij elkaar.
Wat gaan we doen, welk thema, en voor wie?
Iedereen mag mee doen, het is vooral voor de kinderen en het is vrijblijvend!!!
Zo kwam het idee tot stand voor de herfst/halloweenactiviteit van de Bonhommestrjitte op 16 oktober jongstleden.

De toren van Surhuizum brokkelt langzaam af

Hoe oud de toren van Surhuizum is? Niemand die het precies kan zeggen. Maar het is duidelijk dat-ie toe is aan een opknapbeurt.

Wie de Surhúster toer beklimt, moet niet aan hoogtevrees lijden. De weg omhoog baant zich over krakende laddertjes en door krappe luikjes. Al is de grootste kunst om niet te verschrikken tijdens het luiden van de klok.

Wat dat betreft een toren zoals elke andere. Opmerkelijker is de buitenkant, die met acht langgerekte, trapsgewijze steunberen wel iets wegheeft van een ruimteraket. De enige verbinding tot het schip is een unieke luchtboog.

Oan it Súd

Toen ik werd benaderd door de redactie van de Grutte Gelf of ik een stukje wilde schrijven over mijn bedrijf zei ik meteen ja! Ik raak namelijk niet uitgepraat over mijn twee grote passies: tuinieren en fotografie. Daarom geef ik jullie graag een kijkje in de tuin van Oan it Súd!

Kom gezellig bij ons

Het is altijd een gezellig samenzijn bij de soos op donderdagsmorgens.
Eerst gaan we genieten van een kopje koffie of thee.
Elke week zijn we bezig met leuke dingen te maken.
De mannen vermaken zich met o.a. kaarten enz.
De laatste keer hebben de vrouwen een herfstkrans gemaakt van hortensia’s .
Maar... we zouden wel wat meer “oudjes” willen verwelkomen. Hoe meer mensen des te gezelliger het is.
Lijkt u dit wat, schroom niet, kom eens vrijwillig langs en kijk hoe gezellig wij het met elkaar hebben.

De Delfeart giet wer iepen. Hiep hiep...

De Surhústers wolle harren hobby’s wer oppakke. De darters, de kaarters, de biljerters, de brommerriders en de wat âldere Surhústers dy’t elke wike mei Janet allegearre dingen dogge, se wolle wer los. Der sille grif ek wer famyljes wêze dy’t harren feest yn it Doarpshûs hâlde wolle. Dat kin as de groep net al te grut is. Yn oerlis kinne wy maatwurk leverje.

Der is in nije kassa kaam. Dêrmei kin der makliker besteld en ôfrekkene wurde. De blibliotheek en biljertseal, foarhinne musykseal, is hielendal opknapt. Der binne nije 1,5 m tafels makke. De Delfeart bliuwt yn beweging.

Zin om mee te doen in de redactie van de Grutte Gelf?

Waarom we versterking zoeken?

Elke maand stroomt onze mailbox vol met artikelen die we toegestuurd krijgen. Ook vinden we soms zelf dat er ergens aandacht aan besteed kan worden of zien we iets bijzonders in ons dorp dat het vermelden in ons dorpsblad waard is. Of we worden getipt. Onze redactie is echter inmiddels nogal uitgedund en om dat alles in goede banen te kunnen leiden, hebben we hulp nodig. 

Moet ik dan elke keer zelf stukken schrijven? 

Wethouder hijst Global Goalsvlag met kinderen JLS

Vooruitlopend op de Global Goalsdag, vrijdag 24 september, heeft wethouder Margreet Jonker vandaag samen met kinderen van de Johannes Looijengaskoalle de Gloabal Goalsvlag gehesen.

De gemeente Achtkarspelen is dit jaar Global Goals gemeente en daarom bracht de wethouder een bezoek aan Surhuizum. “Ik vind het belangrijk om met kinderen te spreken over hoe wij hier kunnen bijdragen aan een betere wereld. Wat wij nu doen, is van invloed op hun toekomst”, aldus wethouder Margreet Jonker.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia