Nieuws

Nieuws van de JLS

Naar aanleiding van alle Coronamaatregelen, mogen we helaas momenteel geen externen in de school binnenlaten. We vinden dit erg jammer, want daardoor missen we leuke extra’s, zoals boekenpromoties en hulp bij het knutselen. Ook mogen we met de klassen geen uitstapjes maken. Maar we proberen daarom toch in de school leuke dingen te plannen! Talentenmiddagen gaan door met hulp van de bovenbouwgroepen en we organiseren een Rekendag waarin rekenspelletjes gepland staan met het thema TIJD. 

Orgel Pypketsjerke in kerk Kruiningen

Op 10 oktober 2018 werd het orgel van de Pypketsjerke gedemonteerd door orgelbouwer A. Nijsse en Zoon uit Oud-Sabbinge in Zeeland. Nu, een jaar later, zijn op vrijdag 9 oktober de frontpijpen geplaatst in de nieuwe Adullamkerk van de Vrije Gereformeerde Gemeente in Kruiningen. De afgelopen twee weken is de orgelbouwer bezig geweest met de inbouw van het orgel. “We zijn nu bezig met het stemmen en intoneren en volgende week vrijdagavond is de ingebruikname van de kerk gepland. Het orgel is ongewijzigd overgeplaatst, alleen de orgelkas is helemaal opnieuw geschilderd.

Dorpsbibliotheek Surhuizum is open!

Deze week heeft MFC De Delfeart haar deuren i.v.m. de coronacrisis weer gesloten. De sluiting is in ieder geval tot 27 november, zo laat het bestuur weten op haar website. Maar dit betekend niet dat ook de dorpsbibliotheek gesloten is. “In deze rare tijden willen de mensen misschien wel een boek of een puzzel lenen”, zegt vrijwilligster Janet Elzigna.

Nijs fan Pleatslik Belang

As it net giet sa as it moat, dan moat it mar sa as it giet. Wy moatte ús noch efkes steande hâlde en de  regels yn acht nimme.

Sa as de measte ynwenners witte, binne wy noch altyd dwaande mei de Balkespringer. Wy soenen dizze graach by de tsjerke stean ha wolle, mar dat is net samar klear. Wy binne yn kontakt mei de gemeente Achtkarspelen en wy sille besykje sa rap as mooglik mear dúdlikens te skeppen.

Kerkbezoek vanaf zondag 11 oktober

Zoals u vast via de media hebt gehoord, zijn deze week de regels voor het kerkbezoek flink aangescherpt. Op grond van de huidige richtlijnen mogen de kerkdiensten bezocht worden door 30 kerkgangers, exclusief personeel en ambtelijke vertegenwoordiging. Naast de 30 personen in de kerk van Surhuizum, kunnen er ook 30 kerkgangers plaatsnemen in It gebou. Daar zal de dienst via een beeld- en geluidsverbinding te volgen zijn. In totaal komen we daarmee uit op 60 kerkgangers die we een plek kunnen bieden om de kerkdienst bij te wonen.

Pagina's

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia