Contact

Redactie:
Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, tel. 0512-351767
Meindert Brouwer, De Iennen 8, tel. 0512-352201
Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, tel. 0512-365144
Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8
Kornelis van Dekken, tel. 0513-684467

Kopij-adres:
Grutte Gelf, p/a Bonhommestrjitte 2, 9283 VC Surhuzum
Mail: redactie@gruttegelf.nl

Website:
www.gruttegelf.nl

surhuzum.nl multimedia
surhuzum.nl multimedia